Animism &

Hedgeriding

Crossing & engaging with the Other

Mijn diepgewortelde animistische beleving van de wereld huist in de (h)erkenning van verwantschap en de intimiteit met de Wildernis die wemelt van Personen - zowel menselijke als niet-menselijke. Heel de natuur ervaren als mijn familie brengt mij uit het mens-centrische denken - in een oorspronkelijk en authentiek thuiskomen bij de rest van de levende aarde. Intiem, holistisch en relationeel is deze diepe ecologie. Hierin behoren ziel en materie, leven en dood elkaar toe en wordt het donker niet geschuwd. Animisme is niet enkel een filosofie: het (opnieuw) ontwikkelen van deze symbiotische relatie is een oefening en diep zintuigelijke beleving verweven met het alledaagse.

Heggenrijden is een volksterm voor het uit het menselijke (geordende) alledaagse stappen en een verbinding aangaan met ook de niet-zichbare wereld, waarbij je jouw zesde zintuig ontwikkelt en gebruikt.

 

Geworteld in prehistorisch sjamanisme en heidendom, volksmagie, traditionele hekserij en ander paganistich erfgoed is Heggenrijden een occulte (verhulde) wijze van het in essentie de grenzen van de fysieke wereld oversteken om andere realiteiten te verkennen. Hier ontmoet je voorouders, geesten van planten en plaatsen, krachtdieren en andere entiteiten met wie je een band kan ontwikkelen en kan samenwerken om tot diepere inzichten te komen. Dit van aard animistische en ecocentrische werk omvat o.a. trancereizen, helder zien en orakelen; dromen; reiniging; shapeshifting; werken met geesten, voorouders en de dood; maar ook jaarvieringen, ceremonie en overgangsrituelen, magische ambachten en rituele instrumenten.

Het Animisme geeft bedding aan mijn aardse en magische bestaan, waarin het Heggerijden voor mij een wezenlijke rol heeft. Bijeenkomsten, lessen en oefeningen binnen deze materie zijn in ontwikkelig. Meer informatie volgt.

Nieuwsbrief

Dajana Heremic

Beleid & Zorg

© 2022 Dajana Heremic. All content created by the artist.