Verwilderen | De Nachtwandeling

“To go in the dark with a light is to know the light.
To know the dark, go dark. Go without sight,
and find that the dark, too, blooms and sings,
and is traveled by dark feet and dark wings.”
- Wendell Berry, ‘Farming: A Handbook’ (1970)

 

Wij moderne mensen zijn verslaafd geworden aan het licht en schuwen het donker en alles wat we ermee associeren. Het is gek dat we haar ontkennen, want de de Nacht is de moeder van de hele Aarde. De gehele cosmos drijft in duisternis en alle sterrenstelsels zijn uit het duister ontspronken. Het donker was er voor het licht, en heeft het licht gebaard. Ooit liepen en sliepen we, zoals andere dieren onder de sterren en was de Nacht de plek van intimiteit, rust en leven - het was ons thuis. In deze wandeling herverbinden we ons met de verborgen wereld van de Nacht.

We beginnen de wandeling met Zonsondergang, waar we op een animistische wijze kennismaken met het getij waarin we ons bevinden: het seizoen, de natuurlijke plek, de andere dieren en hun ritme en wat ook ons op fysiek en mentaal niveau, vanbinnen en vanbuiten, van oudsher te doen staat in deze tijd. We verkennen het natuurgebied eerst met onze ogen en voeten en er er zijn vertellingen. Naarmate het donkerder wordt en we steeds minder zien, werken we langzaam naar de verstilling. We gebruiken geen lichtbronnen, gaan letterlijk samen de duisternis in. De nadruk komt steeds meer te liggen op al onze andere zintuigen - gehoor, reuk, smaak, tast, intuitie en ontspanning. Er leven o.a. uilen, vleermuizen, egels, eenden en ganzen, paarden, buizerds, kikkers en reeën, maar Appelbergen is met name het thuis van een famillie van honderden kraaien en kauwen die s’nachts nestelen in de boomkroon. We oefenen dan ook geruisloos te bewegen, om de andere dieren niet te verstoren en scherpen ons gehoor aan. We verkennen zo, opnieuw, het leven van de nacht. Op de Nieuwe maan is de duisternis volledig en intiem, waarbij de buitenwereld versmelt met je innerlijk. Op de Volle Maan ontdek je een andere wereld, gehuld in de magische, ijzige gloed van de Nacht. 

19.00

Datum en locatie

What’s Included

 Zintuiglijk

We oefenen het bos te benaderen als een levens ecosysteem die we met respect benaderen. In de groeiende verstilling activeren we al onze zintuigen en oefenen we verschillende manieren van lopen en zien – iets wat onze voorouders ook wisten.

Animistisch

We ervaren het natuurgebied als thuis van talloze wilde dieren en planten – en leren hoe deze in de Nacht leven. Regelmatig ontmoeten we wilde dieren zoals uilen, dassen, muizen of reeën.

+

Op de aangegeven wandelingen is er in samenwerking met Stichting Vleermuizenopvang Adorp in het bijzonder aandacht voor de vleermuis! Met zien en horen (o.a. met apparatuur) de echolocatie van verschillende soorten in hun natuurlijke omgeving.

Plaatsgebonden

Je leert je leefomgeving dieper kennen. We  verkennen wat het duister in en buiten ons is en met ons doet. Zo voelen we ons steeds meer vrij en verbonden met ons eigen wezen en thuis op de plek waar we wonen.

Newsletter

Dajana Heremic

Follow Me

Policies & Care

© 2022 Dajana Heremic. All content created by the artist.